Podstawowy kurs komputerowy

Profil uczestnika: Kurs przeznaczony dla osób nie posiadających doświadczenia w użytkowaniu komputera, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z podstawowych aplikacji pakietu MS Office oraz podstaw korzystania z Internetu.

Cel kursu: dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę w środowisku MS Windows, korzystanie z edytora Microsoft Word dla redagowania i drukowania dokumentów oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel dla wykonywania najprostszych obliczeń. Szkolenie dostarcza również wiedzy niezbędnej dla korzystania z poczty elektronicznej oraz Internetu.

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

Program kursu:

 1. Budowa komputera. Sieci komputerowe.
 2. System operacyjny:
  • Środowisko Windows.
  • Eksplorator Windows.
  • Dyski, foldery i dokumenty.
  • Aplikacje.
 3. Podstawy MS Word:
  • Omówienie programu.
  • Wprowadzanie, edycja i formatowanie tekstu, wcięcia i tabulatory.
  • Wypunktowanie, numerowanie, obramowanie, cieniowanie.
  • Tabele: wstawianie, usuwanie, scalanie i podział komórek.
  • Wstawianie i tworzenie grafiki: ClipArt, WordArt, autokształty, z pliku.
  • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu.
  • Drukowanie dokumentu, zakresu tekstu, zakresu stron.
 4. Podstawy MS Excel:
  • Omówienie programu.
  • Wprowadzanie i poprawianie danych.
  • Zaznaczanie i formatowanie komórek.
  • Wykorzystanie podstawowych działań matematycznych.
  • Formuły.
  • Funkcje statystyczne, daty, matematyczne, logiczne – podstawy.
  • Wykresy.
  • Drukowanie arkusza, zakresu komórek, całego skoroszytu.
 5. Podstawy Internetu:
  • Podstawowe usługi Internetu.
  • Podstawy korzystania z przeglądarki, wyszukiwarki
  • Poczta elektroniczna (e-mail).
  • Konfiguracja konta pocztowego.
 6. Test sprawdzający.

Wymagania:

 • brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze

Ilość godzin programowych: 36 godzin (w tym zajęcia praktyczne)

Liczba uczestników: do 5-12 osób w grupie

Czas trwania kursu: ok. 1,5 miesiąca – 2 lub 3 dni w tygodniu po 4 godz. lekcyjne

Termin szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Harmonogram spotkań: Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych

Uzyskane kwalifikacje:

 • zaświadczenie ukończenia ww. kursu

W cenie kursu zapewniamy:

 1. profesjonalną kadrę
 2. bufet kawowy
 3. materiały piśmienne do bieżących notatek

Uwagi:
Zajęcia odbywają się z użyciem z oprogramowania Microsoft Windows 10 oraz pakietem Microsoft Office 2010.

Koszt kursu: 500 zł brutto