O nas

Tradycje usług rzeczoznawczych i doradczych w SIMP sięgają 1928 r. Początkowo były to opinie dotyczące projektów norm, a później i ekspertyzy dotyczące konstrukcji technologii oraz eksploatacji maszyn i różnego rodzaju urządzeń technicznych. W 1973 r. W miejsce rozproszonych grup rzeczoznawców, działających przy zarządach Oddziałów SIMP powstało profesjonalne wielozakładowe przedsiębiorstwo o nazwie Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT. Wszystkie te ośrodki tworzą sieć jednostek działalności gospodarczej, zabezpieczając środki na działalność statutową całego stowarzyszenia.

SIMP-ZORPOT w Płocku jest firmą pracującą w sieci franchisingowej. Działalność swoją rozpoczął w roku 1984 jako delegatura ZORPOT w Warszawie. Od 1 stycznia 1988 r. funkcjonuje samodzielnie. Począwszy od 1992 r. zna­cz­na część regionalnych agend gospodarczych SIMP przekształca się w jednostki franchisingowe, które nadal ściśle współpracują z całą siecią SIMP-ZORPOT.

Poza tradycją poważnym atutem SIMP-ZORPOT w Płocku jest jego duża elastyczność i stałe nadążanie za oczekiwaniami i potrzebami środowiska na świadczone usługi. Z równą energią i fachowością Ośrodek angażuje się we wszystkie problemy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, szkoleniowe.

Ośrodek w Płocku posiada od 2011 roku certyfikat ISO 9001:2009, a od 2012 jest autoryzowanym laboratorium ECDL.

Siedziba firmy mieści się przy skrzyżowaniu ulicy Obr. Płocka 1920 oraz głównej ulicy m. Płock Al. St. Jachowicza.

Przedmiotem działalności są między innymi usługi szkoleniowe. Tematyka oferowanych kursów obejmuje zagadnienia z zakresu zastosowania technologii informatycznych – od podstaw informatyki do administrowania siecią. Szkolenia dotyczą głównie podstaw obsługi komputera, obsługi pakietów OpenOffice.org, MS Office, Internetu, tworzenia stron WWW oraz szkoleń energetycznych przygotowywujących do egzaminów energetycznych.

Szkolenia odbywać się mogą na terenie miasta Płocka w siedzibie firmy, gdzie zlokalizowana jest sala wykładowa oraz biorąc pod uwagę mobilność pracowni komputerowej istnieje również możliwość organizowania kursów w siedzibie zamawiającego.