Korzystaj z aktualnej wiedzy

Stowarzyszenie, doceniając potrzebę aktualizacji wiedzy, od początku swego istnienia było animatorem lub wydawcą szeregu czasopism naukowo-technicznych. Najstarszym czasopismem jest miesięcznik naukowo-techniczny „Mechanik”, założony w 1909 r, który ma opinię nie tylko najstarszego, ale i najbardziej reprezentatywnego dla branży mechanicznej. Mechanik jest czasopismem o ogólnopolskim zasięgu, adresowanym do konstruktorów i technologów, przedsiębiorców oraz producentów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz słuchaczy średnich i wyższych szkół technicznych.

Aktualnie w różnej formie współudziału SIMP uczestniczy w wydawaniu następujących czasopism naukowo-technicznych:

  1. Wiadomości SIMP – Stałe cykliczne wydawnictwo Zarządu Głównego SIMP, odgrywa istotną rolę w informowaniu środowiska inżynierskiego i techników o stanie polskiej nauki i techniki oraz aktualnych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  2. Mechanik
  3. Przegląd Spawalnictwa
  4. Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  5. Hydraulika i Pneumatyka
  6. Tribologia
  7. Pomiary, Automatyka, Kontrola
  8. Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Z pełnym wykazem czasopism, których wydawcą jest SIMP można zapoznać się pod adresem: https://simp.pl/dzialalnosc/wydawnictwa/