Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Ośrodek SIMP-ZORPOT w Płocku

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Płocku jest firmą pracującą w sieci franchisingowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). SIMP jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku. Działalność merytoryczną SIMP wspierają wyspecjalizowane jednostki działalności gospodarczej, w tym m.in. Zespoły Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego (ZORPOT). Zajmują się one działalnością edukacyjną, szkoleniową, rzeczoznawczą, konsultingową, certyfikacyjną i wydawniczą.
Tradycje ośrodka SIMP-ZORPOT w Płocku sięgają 1984 roku. W zakresie jego działalności mieści się między innymi działalność: szkoleniowa, rzeczoznawcza oraz konsultingowa. Ośrodek w Płocku posiada od 2011 roku certyfikat ISO 9001:2009, a od 2012 jest autoryzowanym laboratorium ECDL.
Siedziba firmy mieści się przy skrzyżowaniu ulicy Obr. Płocka 1920 oraz głównej ulicy m. Płock Al. St. Jachowicza.
Przedmiotem działalności są między innymi usługi szkoleniowe. Tematyka oferowanych kursów obejmuje zagadnienia z zakresu zastosowania technologii informatycznych – od podstaw informatyki do administrowania siecią. Szkolenia dotyczą głównie podstaw obsługi komputera, obsługi pakietów OpenOffice.org, MS Office, Internetu, tworzenia stron WWW oraz szkoleń energetycznych przygotowujących do egzaminów energetycznych.
Szkolenia odbywać się mogą na terenie miasta Płocka w siedzibie firmy, gdzie zlokalizowana jest sala wykładowa oraz biorąc pod uwagę mobilność pracowni komputerowej istnieje również możliwość organizowania kursów w siedzibie zamawiającego.

Najbliższe szkolenia i egzaminy