CorelDraw - grafika wektorowa

Profil uczestnika: Kurs przeznaczony dla osób posiadających doświadczenie w podstawowym użytkowaniu komputera, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z aplikacji CorelDRAW.

Cel kursu: Dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę w programie CorelDRAW. Po skończonym kursie uczestnik będzie potrafił posługiwać się programem w stopniu wystarczającym do stworzenia średnio zaawansowanych projektów graficznych takich jak wizytówki, ulotki itp.

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

Ramowy program kursu:

 1. Wprowadzenie do grafiki
  • Różnice pomiędzy grafiką rastrową a wektorową
  • Przestrzenie barw
 2. Wprowadzenie do programu
  • Obszar roboczy
  • Narzędzia
  • Palety
 3. Poruszanie się w programie
  • Zaznaczenia
  • Transformacje
  • Zmiany kształtów
 4. Obiekty i krzywe
  • Rysownie obiektów (prostokąt, elipsa, wielokąt itp.)
  • Rysowanie krzywych
  • Praca z krzywymi
  • Praca na węzłach
  • Praca z narzędziami: nóż, gumka itp.
  • Wypełnianie obiektów (jednolite, tonalne, deseniem, teksturą)
 5. Praca z tekstem
  • Tekst ozdobny, tekst akapitowy
  • Dopasowywanie tekstu do ścieżki
 6. Efekty
  • Metamorfoza
  • Obrys
  • Zniekształcenie
  • Cień
  • Obwiednia
  • Głębia
  • Przezroczystość
 7. Grafika rastowa (bitmapy)
  • Łączenie grafiki wektorowej i rastrowej
  • Efekty map bitowych
 8. Stworzenie własnego projektu wizytówki, folderu
 9. Wydruk dokumentu

Wymagania:

 • brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze

Ilość godzin programowych: 30 godzin

Liczba uczestników: 3 – 10.

Czas trwania kursu:ok. 1,5 miesiąca – 2 lub 3 dni w tygodniu po 4 godz. lekcyjne

Termin szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Egzamin końcowy: egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia

Uzyskane kwalifikacje:

 • zaświadczenie ukończenia ww. kursu
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie

W cenie kursu zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę
 • bufet kawowy
 • materiały piśmienne do bieżących notatek

Koszt kursu: 1000 zł brutto