Nowoczesny senior - kurs komputerowy dla seniorów

Profil uczestnika: Kurs przeznaczony dla osób nie posiadających żadnego doświadczenia w użytkowaniu komputera, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z podstawowych aplikacji pakietu MS Office oraz podstaw korzystania z Internetu.

Cel kursu: dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę w środowisku MS Windows, korzystanie z edytora Microsoft Word dla redagowania i drukowania dokumentów oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel dla wykonywania najprostszych obliczeń. Szkolenie dostarcza również gruntownej wiedzy niezbędnej dla korzystania z poczty elektronicznej oraz Internetu.

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

Program kursu:

 1. Budowa komputera.
 2. System operacyjny:
  • Środowisko Windows.
  • Eksplorator Windows.
  • Mój komputer.
 3. Podstawy MS Word:
  • Omówienie programu.
  • Wprowadzanie, edycja i formatowanie tekstu.
  • Wypunktowanie, numerowanie, obramowanie, cieniowanie.
  • Tabele: wstawianie, usuwanie, scalanie i podział komórek.
  • Wstawianie i tworzenie grafiki: ClipArt, WordArt, autokształty, z pliku.
 4. Podstawy MS Excel:
  • Omówienie programu.
  • Posługiwanie arkuszem.
  • Wykorzystanie podstawowych działań matematycznych w arkuszu.
  • Formuły.
 5. Podstawy Internetu:
  • Podstawy korzystania z przeglądarki, wyszukiwarki, poczty elektronicznej.
 6. Test sprawdzający

Wymagania:

 • brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze

Ilość godzin programowych: 30 godzin (w tym zajęcia praktyczne)

Liczba uczestników: do 10 osób w grupie

Czas trwania kursu: ok. 1 miesiąca - 2 lub 3 dni w tygodniu po 4 godz. lekcyjne

Termin szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Harmonogram spotkań: Zajęcia odbywają się w dni powszednie

Egzamin końcowy: egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia

Uzyskane kwalifikacje:

 • zaświadczenie ukończenia ww. kursu
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie

W cenie kursu zapewniamy:

 1. profesjonalną kadrę
 2. bufet kawowy
 3. materiały piśmienne do bieżących notatek

Uwagi:
Zajęcia odbywają się z użyciem z oprogramowania Microsoft Windows 7 oraz pakietem Microsoft Office 2010.

Koszt kursu: 299 zł brutto