Zgłoszenie
Kurs/szkolenie
Dane płatnika
Dane uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). *
* - pola wymagane