Zgłoszenie
Kurs/szkolenie
Dane płatnika
Dane uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu szkolenia. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu technicznego SIMP-ZORPOT w Płocku z siedzibą przy al. Jachowicza 8, 09-402 Płock, tel. 24 2623454, adres e mail: zorpot@plocman.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją szkolenia. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. *

* - pola wymagane