Podstawy tworzenia stron WWW - język HTML

Profil uczestnika: Kurs przeznaczony dla osób posiadających doświadczenie w obsłudze komputera, a nie posiadających doświadczenia w tworzeniu stron WWW, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności tworzenia stron WWW.

Cel kursu: dostarczenie podstawowej wiedzy na temat języka HTML.

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

Ramowy program kursu:

 • Sekcja HEAD, BODY.
 • Znaczniki META, TITLE.
 • Praca z tekstem, elementami graficznymi i tworzenie hiperłączy
 • Tekst akapitowy, listy, podział wiersza, formatowanie tekstu metodami HTML, osadzanie rysunków, hiperłącza.
 • Tabele (wstawianie i rozmiary tabel, definiowanie szerokości i wysokości komórek, scalanie wierszy i kolumn).
 • Wydzielanie bloków tekstu.
 • Formularze (pola tekstowe, memo, przyciski radio i checkbox, listy rozwijane)
 • Łącza do zewnętrznych plików np. *.js i *.css

Wymagania:

 • brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze

Ilość godzin programowych: 12 godzin (w tym zajęcia praktyczne)

Liczba uczestników: 3-5 osób w grupie

Harmonogram spotkań: Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych

Termin szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Egzamin końcowy: egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia

Uzyskane kwalifikacje:

 • zaświadczenie ukończenia ww. kursu

W cenie kursu zapewniamy:

 1. profesjonalną kadrę
 2. bufet kawowy
 3. materiały piśmienne do bieżących notatek

Koszt kursu: 200 zł brutto