PowerPoint - tworzenie profesjonalnych prezentacji

Profil uczestnika: Kurs przeznaczony dla osób nie posiadających doświadczenia w użytkowaniu MS PowerPoint , którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z programu do tworzenia prezentacji.

Cel kursu: dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę w środowisku MS PowerPoint

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

Ramowy program kursu:

 1. Wprowadzenie do programu
 2. Zapoznanie z interfejsem MS PowerPoint
 3. Otwieranie, zapisywanie, edytowanie prezentacji
 4. Tworzenie prezentacji
  • Nowy slajd
  • Wstawianie do slajdu tekstu, tabel, grafiki, innych obiektów
  • Zmienianie i dostosowanie motywów
  • Efekty przejść slajdów
  • Stosowanie efektów animacji
  • Pokaz slajdów (rejestrowanie narracji i chronometraż)
 5. Eksportowanie dokumentu
 6. Korzystanie z gotowych szablonów i motywów prezentacji
 7. Uzyskiwanie pomocy w MS PowerPoint
 8. Prezentacje w innych programach (OpenOffice Impress, Prezi)
 9. Wskazówki jak zrobić dobrą prezentację

Wymagania:

 • brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze

Ilość godzin programowych: 8 godzin (w tym zajęcia praktyczne)

Liczba uczestników: do 5 osób w grupie

Czas trwania kursu: 2 dni po 4 godz. lekcyjne lub 1 dzień - 8 godz.

Termin szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Uzyskane kwalifikacje:

 • zaświadczenie ukończenia ww. kursu zgodnie z wymaganiami MEN

W cenie kursu zapewniamy:

 1. profesjonalną kadrę
 2. bufet kawowy
 3. materiały piśmienne do bieżących notatek

Uwagi:
Zajęcia odbywają się z użyciem z oprogramowania Microsoft Windows 10 oraz pakietem Microsoft Office 2010.

Koszt kursu: 200 zł brutto