Jak skutecznie znaleźć pracę?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

- zdobycie wiedzy na temat profesjonalnego przygotowania CV i listu motywacyjnego,
- podniesienie umiejętności w zakresie komunikacji i autoprezentacji,
- poznanie sposobów na znalezienie pracy,
- przećwiczenie najważniejszych pytań jakie pojawiają się podczas rekrutacji.

Metoda prowadzenia zajęć: Zajęcia prowadzone są przy użyciu rzutnika cyfrowego z wykorzystaniem slajdów. Każdy z uczestników otrzymuje materiały w wersji drukowanej. Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem metod aktywnych: prezentowanie swojej osoby, rozwiązywanie zadań problemowych, uczestnictwo w dyskusji, poruszanie kwestii niezrozumiałych.

Ramowy program kursu:

1.     Gdzie i jak szukać pracy?
2.     Nietypowe sposoby dotarcia do pracodawcy z ofertą.
3.     Dokumentacja aplikacyjna – CV i list motywacyjny.
4.     Rozmowa kwalifikacyjna – najważniejsze pytania.
5.     Sztuka autoprezentacji i komunikacji podczas spotkania w sprawie pracy
6.     Jak i gdzie podnieść swoje kwalifikacje, by być bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

Ilość godzin programowych: 8 godzin

Czas trwania kursu: 1 dzień

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Harmonogram spotkań: zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty.

Uzyskane kwalifikacje:

  • certyfikat potwierdzający udział w kursie

W ramach kursu:

  • Dostaniesz materiały szkoleniowe
  • Certyfikat potwierdzający odpowiednie kwalifikacje
     

Koszt kursu: 480 zł brutto