Zrozumieć rynek finansowy

Korzyści z udziału w szkoleniu:
- zdobycie wiedzy praktycznej na temat funkcjonowania rynku finansowego,
- pozyskanie informacji przydatnych w codziennym życiu (lokaty, kredyty, inwestycje, ubezpieczenia).
- sprawdzenie swoich predyspozycji do wykonania zawodu finansisty,

Metoda prowadzenia zajęć: Zajęcia prowadzone są przy użyciu rzutnika cyfrowego z wykorzystaniem slajdów. Każdy z uczestników otrzymuje materiały w wersji drukowanej. Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem metod aktywnych: prezentowanie swojej osoby, rozwiązywanie zadań problemowych, uczestnictwo w dyskusji, poruszanie kwestii niezrozumiałych.

Ramowy program szkolenia:

 1. Rynek kapitałowy, pieniężny, walutowy.
 2. Akcje.
 3. Obligacje.
 4. Instrumenty pochodne.
 5. Produkty strukturyzowane.
 6. Programy oszczędnościowe – inwestycyjne.
 7. Giełda Papierów Wartościowych.
 8. New Connect.
 9. Domy maklerskie.
 10. Otwarte Fundusze Emerytalne.
 11. Fundusze Inwestycyjne.
 12. Banki - zasady funkcjonowania, oferowane produkty.
 13. Zakłady ubezpieczeniowe.
 14. Nadzór nad rynkiem finansowym.
 15. Ryzyko inwestycyjne.
 16. Podatek na rynku finansowym.
 17. Charakterystyka głównych zawodów na rynku finansowym.

Ilość godzin programowych: 8 godzin

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Harmonogram spotkań: zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty.

Uzyskane kwalifikacje:

 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

W ramach kursu:

 • Dostaniesz materiały szkoleniowe
 • Certyfikat potwierdzający odpowiednie kwalifikacje
   

Koszt kursu: 490 zł brutto