Przedstawiciel handlowy

Korzyści z udziału w szkoleniu:
- zdobycie wiedzy praktycznej na temat pracy przedstawiciela handlowego,
- sprawdzenie swoich predyspozycji do wykonania tego zawodu,
- poznanie wskazówek przydatnych w pracy handlowca.
- praca na konkretnych przykładach,
- kontakt z praktykiem marketingu i handlu.

Metoda prowadzenia zajęć: Zajęcia prowadzone są przy użyciu rzutnika cyfrowego z wykorzystaniem slajdów. Każdy z uczestników otrzymuje materiały w wersji drukowanej. Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem metod aktywnych: prezentowanie swojej osoby, rozwiązywanie zadań problemowych, uczestnictwo w dyskusji, poruszanie kwestii niezrozumiałych.

Ramowy program kursu:

  1. Obowiązki i zadania przedstawiciela handlowego
  2. Budowanie bazy danych.
  3. Typy klientów i sposób ich obsługi.
  4. Sztuka prezentacji, komunikacji, negocjacji.
  5. Techniki sprzedaży.
  6. Efektywne zarządzanie czasem.
  7. Jak być dobrym handlowcem? – wskazówki.

Ilość godzin programowych: 8 godzin

Czas trwania kursu: 1 dzień

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Harmonogram spotkań: zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty.

Uzyskane kwalifikacje:

  • certyfikat potwierdzający udział w kursie

W ramach kursu:

  • Dostaniesz materiały szkoleniowe
  • Certyfikat potwierdzający odpowiednie kwalifikacje

Koszt kursu: 480 zł brutto